01

Voorbereiding

AAN DE SLAG

Het doel van De FIRST LEGO League is om door middel van een robotwedstrijd te leren over de rol van techniek in de maatschappij. Elk jaar is de wedstrijd verbonden aan een thema, dit jaar is dat INTO ORBIT.

Jullie gaan onderzoeken welke rol technologie speelt in het veranderen van de wereld om ons heen als het gaat om leven en reizen in de ruimte.

Jullie robot zal opdrachten op een wedstrijdveld uitvoeren die hiermee te maken hebben: het repareren van een satelliet of het bouwen van steden in Mars of het mijnen op een meteoriet en meer!

De video hieronder is een algemeen intro aan de FLL voor beginners. Als coach kan je deze video aan de kinderen laten zien tijdens een van  je eerste lessen.

Onder de video vind je tips voor de eerste paar lessen. Hoe ga je kennis met kinderen maken, hoe zorg je dat ze als een team zullen samen werken?

Hoe gaan jullie beginnen? Wie doet wat?

We adviseren dat een FLL Team zou liver uit 4 tot max 8 kinderen bestaan. Het is belangrijke dat alle kinderen samen werken maar het hoeft niet per se dat iedereen het zelfde moet doen. Dat geef de mogelijk aan de kinderen om te doen waar ze goed in zijn en plezier ermee hebben. Kort gesproken, neem de tijd om met de kinderen alle activiteiten te bespreken en laat hun eerste ontdekken en uitproberen.

Taken voor iedereen:

Bouwen van de missieveld. Veerdeel de LEGO missies sets tussen de kinderen.

Analyse van de missies met missie kaarten.

Eigen mini onderzoek over het thema en uitdagingen. Deze bestaat uit: zelf bedacht oplossing / idee,
een tekening ervan, 3 beelden over het thema en hoe eigen oplossing / idee zou verbeteren.

Op basis van deze taken kunnen de kinderen vertellen wat ze liever zouden willen meer doen. Dit is een proces van een aantal weken of maanden. Het begint met het bouwen van de missveld en het mini onderzoek. Kinderen kunnen de missies sets ook thuis meenemen om verder te bouwen.

Het mini onderzoek geef je als opdracht na de eerste of tweede les.

Op de derde les kan je de missie kaarten gebruiken, dat betekent dat de team pas na de 4 of 5 les kan de taken volledige verdelen.

Taken verdelen

Als bovenop gezegd, als coach kan je dit best samen met de kinderen doen vanaf ongeveer de 4de les. Neem de tijd om samen met de kinderen te bespreken. Je kan vragen stellen zoals: wie zou programmeur willen worden, wie bouwer? wie vind het leuk om onderzoeken? wie heeft altijd goede ideen? en wil uitvinder worden?

Voor een team zijn alle drie type functies even belangrijk!

Noteer en bespreek de best passende functies bij de leerlingen aan de hand van de 3 taken dat ze in de eerste lessen en thuis moesten uitvoeren. Bespreek ook uitgebreid wanneer een leerling niet blij is met zijn functie passende. Bespreek de wensen en uitkomsten om de optimale indeling(uitkomst)  met de gewenste indeling (keuze) te benoemen en te vergelijken in de komende periode.

Deel het team of de teams voorlopig in naar gewenste indeling en ga aan de slag.

U

Onderzoek

De kinderen die uiteindelijk de onderzoek zullen doen, gaan als eerste alle mini-onderzoeken lezen. Op basis daarvan kiezen zelf een idee / oplossing die ze verder zullen onderzoeken. De kinderen moeten dan een PDF maken om hun oplossing / idee tijdens het wedstrijd te presenteren.

De mensen van LEGO League hebben zelf een aantal tips over hoe je met de onderzoek aan de slag kan. Een aantal vind je op de COACH Wegwijzer.

Andere tips kan je vinden op de Project brief van elke jaar.